Projektjeink

Kedvezményezett neve: Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány

A projekt címe: “Régi magyarországi emlékek Székesfehérváron (1001-1830)” Előadássorozat és konferencia.
Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01435

A szerződött támogatás összege: 7.500.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 31.

A projekt rövid bemutatása:

Székesfehérvár történelmének, kulturális emlékeinek és irodalmának szakmai szintű tudományos bemutatása egy tíz alkalomból álló rendezvénysorozat és egy nagykonferencia keretei között. A projekt célja a város múltjának olyan mélyreható, tudományos, ugyanakkor minden korosztály és szociális csoport számára könnyen befogadható bemutatása, aminek eredményeként a helyi érdeklődőkben kialakulhat illetve erősödhet a lokálpatrióta, személyes elkötelezettség Székesfehérvár iránt.

Előadóink és online előadásuk elérhetősége:

Bakonyi István, József Attila-díjas irodalomtörténész

Székesfehérvár irodalmi kezdetei

Csörsz Rumen István, irodalomtörténész, régi zenész, az EL BTK tudományos főmunkatársa

Fejér vármegye közköltészete nyomában (1770-1830)

Fazekas Sándor, irodalomtörténész, a Kaposvári Egyetem oktatója

Shakespeare másodszülötte – Shakespeare hatása Vörösmarty költészetére

Gere Zsolt, irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója

A Laura-versek életrajzi és poétikai háttere

Kovács Attila, tanár, Teleki Blanka Gimnázium

Wathay Ferenc és Énekeskönyve

Maczák Ibolya, irodalomtörténész, tanár, az MTA-PPK főmunkatársa

Hitszónokok, prédikációk a 18. században

Takács Tamás, irodalmár, Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány

Az érzelmek megjelenítése Ányos Pál költészetében

Tóth Gergely, Klaniczay Tibor-díjas történész, az EL TTK tudományos főmunkatársa

Bél Mátyás a töröktől visszafoglalt Székesfehérvárról

Vámos Violetta, doktoranda, PPKE-BTK

Vörösmarty iskolás évei

Z. Kovács Zoltán, irodalomtörténész, a Kaposvári Egyetem tanszékvezetője

A Csongor és Tünde és a romantika

Rövid beszámolók a konferenciáról:

Székesfehérvár.hu

Feol.hu