Projektjeink

Kedvezményezett neve: Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány

A projekt címe: “Régi magyarországi emlékek Székesfehérváron (1001-1830)” Előadássorozat és konferencia.
Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01435

A szerződött támogatás összege: 7.500.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. október 31.

A projekt rövid bemutatása:

Székesfehérvár történelmének, kulturális emlékeinek és irodalmának szakmai szintű tudományos bemutatása egy tíz alkalomból álló rendezvénysorozat és egy nagykonferencia keretei között. A projekt célja a város múltjának olyan mélyreható, tudományos, ugyanakkor minden korosztály és szociális csoport számára könnyen befogadható bemutatása, aminek eredményeként a helyi érdeklődőkben kialakulhat illetve erősödhet a lokálpatrióta, személyes elkötelezettség Székesfehérvár iránt.

Tervezett előadóink (folyamatosan bővül):

Bakonyi István, József Attila-díjas irodalomtörténész

Fazekas Sándor, irodalomtörténész, a Kaposvári Egyetem oktatója

Gere Zsolt, irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója

Tóth Gergely, Klaniczay Tibor-díjas történész, az MTA TTK tudományos főmunkatársa

Z. Kovács Zoltán, irodalomtörténész, a Kaposvári Egyetem tanszékvezetője