Irodalmi est Csender Leventével Gárdonyi Gézáról

» Posted in Eddigi Rendezvények, Hírek, irodalom, Programok, rendezvényeink | 0 comments

Irodalmi est Csender Leventével Gárdonyi Gézáról

Csender Levente

A Gárdonyi Emlékév keretein belül rendezett irodalmi sorozat harmadik estjén, 2013. május 24-én Csender Levente, Móricz Zsigmond-, Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjas írója lesz Takács Tamás irodalmár vendége a Nemzedékek Házában, este 18.00-kor.

Csender Leventével Takács Tamás irodalmár beszélget, a „Kedvenc Gárdonyim” irodalmi sorozat vendégeként. Zongorán közreműködik Kővári Péter, szaxofonon Cserta Balázs.

1977-ben született Székelyudvarhelyen. 1991-ben költözött Romániából Magyarországra, magyartanárként tanít egy középiskolában.

Csender szövegeinek központi eleme a Romániából elszármazott elbeszélő változó magyar identitásának rögzítése, az ebből fakadó dilemmák (például magyarként Romániában, de még fontosabb: romániai magyarként Magyarországon) körüljárása. Dokumentarista, néhol szociografikus igénnyel megalkotott szövegei egyfelől a romániai magyarság helyzetét járják körül – egyfelől a diktatúra, másfelől a forradalom utáni éveket tekintve –, továbbá alapvető motívumként jelenik meg az elszármazottak magyarországi beilleszkedésének problematikussága. Csender Levente prózájának tematikája illeszkedik a kelet-európai prózairodalom (lásd: Richard Wagner, Franz Hodjak) azon tendenciájába, mely az önazonosság kialakítása mentén és a határátlépések dilemmáival számot vetve kísérli meg leképezni az egyes ember jelenkori létbizonytalanságát.

“Ha a kisfiam rákérdez, hogy nagypapa hol van, akkor hogyan magyarázom el, hogy ő is… Azért  nincs köztünk, mert…, és meg kell majd mondani neki, hogy…, akkor milyen mesét találok ki? Egy ideig elhiszi, hogy fent lakik az égben, onnan vigyáz ránk, meg ilyenek, de aztán meg kell neki mondani az igazságot. Azt pedig letuszkoltam valamikor jó mélyre, s nem foglalkoztam vele, de tudom, hogy ott van, azt is, hogy ki fog jönni. Úgy csinálok, mintha nem befolyásolná a mindennapjaimat, mintha nem irányítaná minden lépésem. Mintha nem érezném most is, amikor az ablakon át az utcát bámulom: túloldalán drogosok hívják a futárt az utcai fülkéből, és várják a kapualjban az anyagot. A sapkás, napszemüveges gyerek idegesen nyújtogatja a nyakát és nézi az érkező autókat, néha szól a másikhoz valamit, de inkább csak néz a függők idegességével, és rángatózik. A százéves bérház legfelső emeletén a playboynyuszis függöny mögött filmet forgatnak, néha kiszellőztetnek, kihajol egy-egy lengén öltözött nő vagy éppen férfi, máskor a függönyön át csak a sziluettjük látszik. Olyankor az osztályban az összes gyerek tekintete az ablakra szegeződik, kuncogni, sugdolózni kezdenek, és akkor véget is ér az óra, akkor beül fejükbe a látvány, és nem érdekli őket többé Ady szerelmi lírája.” (Csender Levente: Egyszer majd el kell mondani…)

Csender Levente kötetei: Zsírnak való (2003), Szűnőföldem(2006), Fordított zuhanás(2010).

A program a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, valamint az Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány együttműködésében valósul meg.

Mindenkit szeretettel várunk!

A programra a belépés ingyenes.

Időpont: 2013. május 24. 18.00 óra

Helyszín: Nemzedékek Háza, Gárdony